Usługi opiekuńcze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze przysługują:

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności. 

Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług zależy od dochodu osoby ubiegającej się o taką formę pomocy. Odpłatność 100 % za godzinę usług opiekuńczych wysokości 14,00 zł.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-27
Data publikacji:2018-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:4649