Kryterium przyznawanych świadczeń

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc społeczna przyznawana jest osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • Ubóstwa,
 • Sieroctwa,
 • Bezdomności,
 • Bezrobocia,
 • Niepełnosprawności,
 • Długotrwałej lub cieżkiej choroby,
 • Przemocy w rodzinie,
 • Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • Bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrone uzupełniającą,
 • Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • Alkoholizmu lub narkomanii,
 • Zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej,
 • Kleski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pienieżnych przysługuje osobom lub rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych o próg interwencji socjalnej.

Od 1 stycznia 2022 roku dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 776 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 600 zł. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-27
Data publikacji:2018-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:3448