Jesteś tutaj: Start / Druki do pobrania

Druki do pobrania

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

DODATEK ELEKTRYCZNY - termin składania wniosku do 01.02.2023 r.

1. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (OBOWIĄZKOWO)


DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA - termin składania wniosku do 30.11.2022 r.

1. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (OBOWIĄZKOWO)


DODATEK WĘGLOWY - termin składania wniosku do 30.11.2022 r.

1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (OBOWIĄZKOWO)DODATEK OSŁONOWY - termin składania wniosku do 31.10.2022 r.

1. Wniosek w wypłatę dodatku osłonowego

2. Wskazowki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (OBOWIĄZKOWO)


ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiagniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu oidatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadacg określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1911r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

5. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

6. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz  o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

7. Oświadczenie wnioskodawcy o niewykorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym

8. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (OBOWIĄZKOWO)


 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (tzw. becikowe)

1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w asrt. 27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

4.Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (OBOWIĄZKOWO)


 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (OBOWIĄZKOWO)


 SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

1. Wniosek o ustalenie prawa do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

5. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (OBOWIAZKOWO)


 ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenie pielęgnacyjnego

2. Oświadczenie wnioskodawcy o niewykorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośodku szkolno - wychowawczym

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (OBOWIĄZKOWO)


 ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (OBOWIĄZKOWO)


 JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"

1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstaly w prenatalnym okresie rozwoju dziecla lub w czasie porodu

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (OBOWIĄZKOWO)


 ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okresie świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art,.30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatjku dochodowym od osób fizycznych

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

5. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

6. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów

7. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

8. Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (OBOWIĄZKOWO)


 KARTA DUŻEJ RODZINY

1. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub  szkole wyższej

3. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

4. Oświadczenie dotyczącej władzy rodzicielskiej

5. Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektroniczny

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (OBOWIĄZKOWO)


PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia celem przynania dofinansowaia w ramach Programu "Czyste Powietrze"

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (OBOWIĄZKOWO)


DODATEK MIESZKANIOWY

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (OBOWIĄZKOWO)


POMOC SPOŁECZNA

1. Wniosek o udzielenie pomocy

2. Oświadczenie


STYPENDIUM SZKOLNE

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023


POZOSTAŁE DRUKI

1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

2. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawnoścu (powyżej 16 roku życia)

3.Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla dziecka)

3. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach dla ulg i uprawnień

4. Zgłoszenie dot. wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej

5. Wniosek o wydanie karty parkingowej

6. Pełnomocnictwo do odbioru karty parkingowej

7. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawianie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tyg. ciąży do porodu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-27
Data publikacji:2018-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:8198