Zasiłek okresowy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

ZASIŁEK OKRESOWY

 

Art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na:

1. Długotrwałą chorobę

2. Niepełnosprawność

3. Bezrobocie

4. Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Komu przysługuje:

1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 776 zł)

2. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 600 zł na osobę).

Jaka wysokość:

1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/rodziny a dochodem tej osoby/rodziny,

2. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.

Definicje:  

  • Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: wynosi 776 zł

  • Kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 600 zł i liczby osób w rodzinie

  • Osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe

  • Rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.  

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-27
Data publikacji:2018-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:3842