Świadczenie wychowawcze 500+

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Świadczenie wychowawcze

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

 

KTO JEST UPRAWNIONY DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO?

Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka).

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE JEST NIEZALEŻNE OD DOCHODU!

500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu otrzymują także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, a od 1 lipca 2019 r. placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycz-nego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 lipca 2019 r. aż do 31 maja 2021 r. Tym samym rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.

 

 500

 

500+

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-27
Data publikacji:2018-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:858