Świadczenie wychowawcze 500+

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Świadczenie wychowawcze

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

 

KTO JEST UPRAWNIONY DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO?

Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka).

 

KRYTERIUM DOCHOWE:

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i na kolejne dziecko nie jest brany pod uwagę dochód rodziny.

W przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1200zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

W okresie zasiłkowym 2018/2019 należy wykazać dochody za rok 2017 uwzględniając zmiany wysokości dochódu członków rodziny.

 

JAK JEST PRZYZNAWANE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE?

Świadczenie wychowawcze przyznaje się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do dnia, w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2018r. do 30 września 2019r. można składać od 1 lipca on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w MGOPS w Koniecpolu lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku, gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku, gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 30 października danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach tj.:

- w przypadku złożenia kompletmego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi  najpóźniej do dnia 31 stycznia.

- w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego.

 

500+

500+

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-27
Data publikacji:2018-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:539