Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

1 stycznia 2024 roku wszedł w życie program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadzenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek;

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

 

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200,00 zł co stanowi 200% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpola złożyć wniosek o pomoc (druki do pobrania w siedzibie OPS). Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);
  • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
     

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2024-2028

PROGRAM OSŁONOWY - POSIŁEK W SZKOLE W I DOMU NA LATA 2024-2028

UCHWAŁA - PODWYŻSZONE KRYTERIUM DOCHODOWE 200 %

UCHWAŁA - ZASADY ZWROTU WYDATKÓW ZA PRZYZNANE ŚWIADCZENIE

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-19
Data publikacji:2018-07-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:6243