Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu

Asystent Rodziny

Asystent rodziny

 

Asystent Rodziny - to osoba mająca na celu udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Ważne jest jednak to, aby w tej pracy poznać zasoby i deficyty rodziny, ich mocne i słabe strony, a dzięki temu określić prawidłowe sposoby współpracy, które silnie wzmocnią i poprawią cele, do których razem dążyliśmy. Celem asystenta jest osiągnięcie stabilizacji życiowej umożliwiającej wychowanie dzieci w prawidłowo funkcjonującym, bezpiecznym i kochającym się środowisku.

 

Zadania asystenta rodziny zostały określone w art. 15.1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Są to:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-28
Data publikacji:2018-06-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:5893