Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu

Kryterium przyznawanych świadczeń

Pomoc społeczna

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc społeczna przyznawana jest osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 

Prawo do świadczeń pienieżnych przysługuje osobom lub rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych o próg interwencji socjalnej.

Od 1 października 2018 roku dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 528 zł. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-27
Data publikacji:2018-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:1198