Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018r. Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej –  701zł,

 • dla osoby w rodzinie – 528zł.

 

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

 • maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 645zł,

 • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

kwota minimalna – do wysokości 647zł,

            kwota maksymalna – do wysokości 1 376zł,

 • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763zł,

 • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308zł.

17 sierpnia 2018

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie dotyczące podwyższenia świadczeń dla rodzin. 

Od 1 listopada 2018r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą:

 • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap. Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosiła 215,84 zł (wzrost o o 31,42 zł) – II etap.

 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli o 100 zł).

 • zasiłek dla opiekuna - 620 zł (wzrost o 100 zł).

 Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian. 

Szczegóły dotyczącej powyższej kwestii zawarte są pod linkiem https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,10134,wyzsze-swiadczenia-dla-osob-niepelnosprawnych-i-ich-opiekunow.html

17 sierpnia 2018

Projekt "Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji"

fundusześląskieue

Miejsko – Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych - RIT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Projekt "Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji"

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NOWEGO OKRESU ZASIŁKOWEGO 2018/2019

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu informuje, że od 1 sierpnia 2018r. będzie można składać w formie tradycyjnej (papierowej) wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przypadający od 01.11.2018r.
 • świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres przypadający od 01.10.2018r.
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przypadający od 01.10.2018r.

Ustalając dochód rodziny w okresie świadczeniowym 2018/2019 rokiem bazowym jest rok 2017 (weryfikowana jest sytuacja dochodowa od roku 2017 do nadal).

 • świadczenia Dobry Start.

Druki wniosków będzie można pobrać w tutejszym Ośrodku (bez kolejki) lub ze strony internetowe w zakładce dokumenty do pobrania i składać od 1 sierpnia 2018 roku wraz ze stosownymi dokumentami w pokoju nr 41 (II piętro).

Aby usprawnić składanie wniosków, prosimy o dokładne wypełnianie wniosków (numery PESEL, numer konta itd.).

Równocześnie przypominamy o możliwości składania wniosków (Dobry start, 500+) elektronicznie!

 Nowy okres zasiłkowy

 

30 lipca 2018

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019

 

OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniecpolu (II piętro, pok.41). Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy.

Ustalając dochód rodziny w okresie świadczeniowym 2018/2019 rokiem bazowym jest rok 2017 (weryfikowana jest sytuacja dochodowa od roku 2017 do nadal)

Przypominamy i zachęcamy również do składania wniosków elektronicznie. Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został umieszczony instruktaż składania wniosków o przyznanie świadczenia dobry start oraz świadczenia wychowawczego (500+) online zarówno przez portal Empatia, jak i przez bankowość elektroniczną.

Jak złozyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?

Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-line?

 

 

Terminy

19 lipca 2018

Łatwiejsze składanie wniosków online

Łatwiejsze składanie wniosków o świadczenia dla rodzin

Składanie wniosków o wsparcie 500+ i "Dobry Start" drogą elektroniczną jeszcze łatwiejsze. Dzięki profilowi zaufanemu można złożyć wnioski bez wychodzenia z domu. 

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została zamieszczona instrukcja krok po kroku składania wniosku o świadczenie 500+  oraz  świadczenia "Dobry Start" (300+) online.

Więcej wiadomości pod linkiem: Składanie wniosku 500+ online krok po kroku

Składanie wniosku "Dobry Start" krok po kroku

18 lipca 2018
Czytaj więcej o: Łatwiejsze składanie wniosków online

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu przypomina, że od 1 lipca 2018r. rozpoczęło się składanie wniosków (świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie 'Dobry Start") elektronicznie na nowy okres zasiłkowy 2018/2019. Serdecznie zachęcamy do składania wniosków online.

Od 1 sierpnia 2018r. będzie można złożyć wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) w pok. 41 (II piętro) w godzinach pracy MGOPS.

Nowy okres zasiłkowy

13 lipca 2018

Zawnioskuj o 500+ na nowy okres zasiłkowy

Już 1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków online o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych, które chcą dopiero dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500+”. Im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy świadczenie 500+.

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Zbliżający się nowy okres świadczeniowy powoduje więc konieczność złożenia nowego wniosku zarówno przez rodziny zainteresowane kontynuowaniem korzystania ze wsparcia, jak i te rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500+”.

Zawnioskuj o świadczenie na nowy okres

4 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zawnioskuj o 500+ na nowy okres zasiłkowy

Dobry Start - informacja o przyznaniu świadczenia

Dobry start

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu, że informację o przyznaniu świadczenia „Dobry start” otrzymają Państwo w wiadomości e-mail. W przypadku braku adresu e-mail Wnioskodawca będzie mógł dowiedzieć się w Ośrodku o przyznaniu świadczenia. (II piętro pok. 41).

Drogą listową Organ będzie przesyłał jedynie wezwania do uzupełnienia braków formalnych we wniosku, decyzje odmowne przyznania świadczenia, a także decyzje w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Adres e-mail od którego należy oczekiwać na informację o przynanym świadczeniu Dobry Start to: rodzinnekoniecpol@vp.pl. Na wiadomości prosimy nie odpowiadać.

3 lipca 2018

Aktywny Rodzinny Piknik Integracyjny

Burmistrz  Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga wraz z Kierownikiem MGOPS w Koniecpolu zapraszają na Aktywny Rodzinny Piknik Integracyjny, który odbędzie się 7 lipca 2018r. od godz. 11.00 na Stadionie Miejskim w Koniecpolu, ul. Zamkowa 27.

 Piknik Rodzinny

 

3 lipca 2018

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-26
Data publikacji:2018-06-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:445