Deklaracja dostępności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Deklaracja dostępności

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.mgopskoniecpol.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-05-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 


Treści niedostępne:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ze względu na m. in. niezgodności i wyłaczenia poniżej:

- treść jest nierozróżnialna w zakresie kontrastu  na stronie;

- nie dostosowano wersji strony na urzadzenia mobilne.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- zastosowano konsekwentną nawigację po stronie;

- treść oraz obsługa interfejsu użytkownika jest zrozumiała i czytelna;

- treść jest rozróżnialna w zakresie wielkości czcionki na stronie.

 


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 


  Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Wierzbińska
 • E-mail: mgopskoniecpol@poczta.onet.pl
 • Telefon: 34 3551 387
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol pod adresem: ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol. Pomieszczenia biurowe Ośrodka znajdują się na II piętrze budynku, do którego prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne z pomocą pracownika  mogą dostać się do budynku.  Pracownicy Ośrodka po zgłoszeniu wychodzą do takiej osoby. Do budynku i wszystkich pomieszczeń MGOPS w Koniecpolu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Ośrodku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza jezyka migowego.

 
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-29
Data publikacji:2021-03-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:1874