Nowe kryterium dochodowe w POPŻ

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
16 maja 2023

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W tym celu uprawnieni do skorzystania z POPŻ winni w kancelarii Parafii św. Michała złożyć skierowamie /formularz 5/ z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu. /Formularz z podpisem i pieczęcią MGOPS składamy do skrzynki pocztowej przy plebanii Parafii św. Michała w Koniecpolu./

Ośrodek skierowanie wydaje po przedstawieniu następujących  dokumentów:
1.Odcinek emerytury lub renty lub zaświadczenie z  zakładu pracy o wynagrodzeniu za ostatni miesiąc,
2.Nakaz płatniczy o dochodach z gospodarstwa rolnego za 2023 rok- jeśli takie dana osoba prowadzi.

ZAŁĄCZNIK NR 5 - SKIEROWANIE

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.

Informuję ponadto, że zmienione Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-05-16
Data publikacji:2023-05-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:58