Zapytanie ofertowe

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 listopada 2022

Koniecpol, 15.11.2022 r.

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
 
 
MGOPS.421.01.2022
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol zaprasza do złożenia oferty na:
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Koniecpol.
Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.1710 z późn. zm.).
2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na:
- zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Ogrzewalni,
- zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Noclegowni,
- zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia  w Schronisku dla osób bezdomnych,
- zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
3. Usługi należy świadczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 896).
4. Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
5. Proszę o podanie kosztu pobytu w Państwa placówkach w rozbiciu na poszczególne rodzaje usług, o których mowa w pkt. 2 niniejszego zapytania.
Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: mgopskoniecpol@poczta.onet.pl
6.Ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 30 listopada 2022r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu).
 
Z poważaniem
Edyta Wierzbińska - Kierownik MGOPS w Koniecpolu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-15
Data publikacji:2022-11-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:97