Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
2 grudnia 2019

Parafialny Zespól Caritas przy parafii św. Michała w Koniecpolu poprzez umowę z Bankiem Żywnościw Częstochowie, włączył się w rozdzielanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym /EFPNP/ sierpień 2019 – czerwiec 2020r. Z programu tego mogą skorzystać osoby i rodziny, gdzie dochód netto na jedną osobęnie przekracza:

1.rodzina jednoosobowa: 1402 zł /netto/

2.rodzina wieloosobowa: 1056 zł /netto/ na osobę

Do dochodu nie wliczana jest kwota otrzymana w ramach programu rodzina 500+.

Aby móc skorzystać z tej pomocy należy: dostarczyć do kancelarii parafii św. Michała w Koniecpolu do dnia 30.12.2019 r. skierowanie z MOPS /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu/

Formularz nr.5 MOPSwydaje zaświadczenia po dostarczeniu następujących dokumentów:

1. Dowód osobisty,

2. Odcinek emerytury lub renty z ostatniego miesiąca.

3. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków za ostatni miesiąc.

MOPS wydaje zaświadczenia w godzinach: 800– 1100i 1300 - 1500

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. POPŻ 2019 SKIEROWANIE

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-02
Data publikacji:2019-12-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:209