Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 sierpnia 2018

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018r. Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej –  701zł,

  • dla osoby w rodzinie – 528zł.

 

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

  • maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 645zł,

  • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

kwota minimalna – do wysokości 647zł,

            kwota maksymalna – do wysokości 1 376zł,

  • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763zł,

  • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308zł.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-17
Data publikacji:2018-08-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:456