Nowy okres zasiłkowy 2019/2020

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
18 czerwca 2019

Okres zasiłkowy 2019/2020

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z programu „Dobry start” na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 roku.

Od 1 lipca 2019 roku wnioski można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Emp@tia - empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 roku, wtedy ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje odpowiednio:

  • świadczenie z programu „Dobry start” do dnia 30 września,

  • świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31 października,

  • świadczeń rodzinnych do dnia 30 listopada.

Kryterium dochodowe wynosi odpowiednio:

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł.,

  • zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł. lub 764 zł. -w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny - zasada „złotówka za złotówkę”,

  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł.

 

Świadczenie wychowawcze, świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie „Za Życiem” oraz świadczenie z programu „Dobry start” nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

W okresie zasiłkowym 2019/2020 należy wykazać dochody za rok 2018. Jeżeli w roku 2018 lub 2019 nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej tj. utrata lub uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) należy przedstawić dokument potwierdzający tą zmianę, np. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o dochodzie uzyskanym itp.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-18
Data publikacji:2019-06-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:1090