Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

WAŻNA INFORMACJA

W związku z rosnącym zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwracamy się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku jedynie do sytuacji pilnych i tych, które nie mogą być załatwione drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Pracownicy jednostki są dostępni pod następującymi numerami telefonów:
Pomoc społeczna: 34 3551 387 bądź 34 3551 881 wew. 119
Świadczenia rodzinne: 34 3551 881 wew. 130

Adres e-mail: mgopskoniecpol@poczta.onet.pl

Formularze wniosków o świadczenia są dostępne na stronie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce „Dokumenty do pobrania” znajdującej się po prawej stronie panelu.

16 marca 2020
Czytaj więcej o: WAŻNA INFORMACJA

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.

W dniu 13 listopada 2019 r. w Monitorze Polskim (M.P.2019 r. poz. 1067) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020. Od 1 stycznia 2020 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 1830 zł miesięcznie.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. 

7 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.

Informacja dotycząca składania wniosków o dożywianie dla dzieci

Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł miesięcznie,co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie złożyć wniosek o pomoc.  Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);

 • nakaz płatniczy za 2019 r. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego;

 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

  WNIOSKI PRZYJMUJEMY W POK.35 II PIĘTRO

7 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca składania wniosków o dożywianie dla dzieci

Nabór uczestników do projektu pn."Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w gminie Koniecpol"

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Aktywni - Samodzielni – Kreatywni w gminie Koniecpol”, współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania : 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno -zawodowego społeczności lokalnych -RIT.

 

27 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Nabór uczestników do projektu pn."Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w gminie Koniecpol"

Pomoc osobom bezdomnym

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu w związku z nadchodzącym okresem zimowym, w czasie którego często zagrożone jest zdrowie i życie osób ubogich, zagrożonych bezdomnością, które nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na w/w osoby zamieszkujące lub też czasowo przebywające na terenie gminy Koniecpol.

Zjawisko bezdomności jest jednym z najbardziej złożonych i dotkliwych problemów społecznych, dlatego tak istotne jest prawidłowe realizowanie zadań w zakresie pomocy takim osobom przede wszystkim na szczeblu administracji samorządowej, która jako pierwsza diagnozuje zaistniały problem.

W związku z powyższym o zaistniałych przypadkach prosimy natychmiast informować zarówno Policję, jak i Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, które zobowiązane są podjąć natychmiastowe działania.

POMOC BEZDOMNYM telefon alarmowy 987 lub też POLICJA 997

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu tel/ 34 3551-387

4 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Pomoc osobom bezdomnym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Parafialny Zespól Caritas przy parafii św. Michała w Koniecpolu poprzez umowę z Bankiem Żywnościw Częstochowie, włączył się w rozdzielanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym /EFPNP/ sierpień 2019 – czerwiec 2020r. Z programu tego mogą skorzystać osoby i rodziny, gdzie dochód netto na jedną osobęnie przekracza:

1.rodzina jednoosobowa: 1402 zł /netto/

2.rodzina wieloosobowa: 1056 zł /netto/ na osobę

Do dochodu nie wliczana jest kwota otrzymana w ramach programu rodzina 500+.

Aby móc skorzystać z tej pomocy należy: dostarczyć do kancelarii parafii św. Michała w Koniecpolu do dnia 30.12.2019 r. skierowanie z MOPS /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu/

Formularz nr.5 MOPSwydaje zaświadczenia po dostarczeniu następujących dokumentów:

1. Dowód osobisty,

2. Odcinek emerytury lub renty z ostatniego miesiąca.

3. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków za ostatni miesiąc.

MOPS wydaje zaświadczenia w godzinach: 800– 1100i 1300 - 1500

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. POPŻ 2019 SKIEROWANIE

2 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 01.11.2019 r.

Począwszy od 1 listopada 2019 r. następuje zmiana kwoty wypłacanego zasiłku pielęgnacyjnego. Dotychczas zasiłek pielęgnacyjny wynosił 184,42 zł, teraz wzrośnie do 215,84 zł (wzrost zasiłku pielęgnacyjnego o 31,42 zł). Jego zmiana nastąpi „automatycznie”, bez konieczności składania jakiegokolwiek dodatkowego wniosku.

Świadczenie przyznaje się na wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i może być przyznawane w ciągu całego roku.

30 października 2019
Czytaj więcej o: Zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 01.11.2019 r.

Nabór uczestników do projektu pn."Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w gminie Koniecpol".

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Aktywni - Samodzielni – Kreatywni w gminie Koniecpol”, współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania : 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno -zawodowego społeczności lokalnych -RIT.

7 października 2019
Czytaj więcej o: Nabór uczestników do projektu pn."Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w gminie Koniecpol".

Nabór uczestników do projektu pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol”Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol”, współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych -RIT.

1 października 2019
Czytaj więcej o: Nabór uczestników do projektu pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol”

Dożywianie w szkole


Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł miesięcznie,co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie złożyć wniosek o pomoc.  Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);

 • nakaz płatniczy za 2019 r. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego;

 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

   

  WNIOSKI PRZYJMUJEMY DO 13.09.2019 r. w pok. 35 II piętro

10 września 2019
Czytaj więcej o: Dożywianie w szkole