Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Ostrzeżenie przed oszustwem

Uwaga! Rozpoczęła się nowa kampania SMS wykorzystująca wizerunek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Celem oszustów są Państwa dane, w tym nr karty płatniczej. Musicie je podać, by odebrać rzekome świadczenie od ZUS.
Takie wiadomości możecie Państwo zgłaszać pod adresem: https://cert.pl/kontakt/
 

22 maja 2023
Czytaj więcej o: Ostrzeżenie przed oszustwem

Nowe kryterium dochodowe w POPŻ

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W tym celu uprawnieni do skorzystania z POPŻ winni w kancelarii Parafii św. Michała złożyć skierowamie /formularz 5/ z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu. /Formularz z podpisem i pieczęcią MGOPS składamy do skrzynki pocztowej przy plebanii Parafii św. Michała w Koniecpolu./

Ośrodek skierowanie wydaje po przedstawieniu następujących  dokumentów:
1.Odcinek emerytury lub renty lub zaświadczenie z  zakładu pracy o wynagrodzeniu za ostatni miesiąc,
2.Nakaz płatniczy o dochodach z gospodarstwa rolnego za 2023 rok- jeśli takie dana osoba prowadzi.

ZAŁĄCZNIK NR 5 - SKIEROWANIE

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.

Informuję ponadto, że zmienione Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus.

16 maja 2023
Czytaj więcej o: Nowe kryterium dochodowe w POPŻ

"40 zł" za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – nowy wzór wniosku

02 maja 2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Nowy wzór wniosku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

8 maja 2023
Czytaj więcej o: "40 zł" za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – nowy wzór wniosku

Posiłek w szkole i w domu 2019-2023

Życzenia Świąteczne

Ogłoszenie o naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol oraz Bank Żywności w Częstochowie jak co roku informują o:

otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Miasta i Gminy Koniecpol działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus +.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.

Cel partnerstwa:
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Miasta i Gminy Koniecpol pomocy żywnościowej w okresie: luty 2023 – sierpnia 2023

Ogłoszenie

Deklaracja

17 lutego 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)

Ogłoszenie w sprawie wydawania skierowania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa POPŻ

W związku z zaplanowaną dystrybucją produktów spożywczych w ramach EFPNP-Podprogram 2021 plus informujemy:

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Michała w Koniecpolu przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koniecpolu włączył się w dystrybucje produktów spożywczych w ramach EFPNP- Podprogram 2021 plus.
Z programu tego  skorzystać mogą osoby  dla których dochód  miesięczny na osobę nie przekroczył:
rodzina jednoosobowa: 1707,20 zł.    
rodzina wieloosobowa: 1320,00 zł  na  osobę.


W tym celu do dnia 28 lutego 2023r. winni w kancelarii par. św. Michała złożyć skierowamie /formularz 5/ z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu. /Formularz z podpisem i pieczęcią MGOPS składamy do skrzynki pocztowej przy plebanii parafii św. Michała w Koniecpolu./
Ośrodek  takie skierowanie wydaje  po przedstawieniu następujących  dokumentów:
1.Odcinek emerytury lub renty lub zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu za ostatni miesiąc /styczeń 2023r.
2.Nakaz płatniczy o dochodach z gospodarstwa rolnego za ubiegły rok- jeśli takie dana osoba prowadzi.
Zaświadczenie wydaje od 20 lutego 2023r. w godzinach: 0800 -1300.

16 lutego 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie wydawania skierowania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa POPŻ

Życzenia Świąteczne

Dodatek elektryczny

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można składać w terminie od 01 grudnia 2022 r. do 01 lutego 2023 r.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne 1), w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

     1) odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym - odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym.

1 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Dodatek elektryczny

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 01 stycznia 2023 r.

W dniu 07 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2022 r., poz. 1070) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 01 listopada 2022 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023. Od stycznia 2023 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 2458 zl miesięcznie.

Link: Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 01 listopada 2022 r.  w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023.

16 listopada 2022
Czytaj więcej o: Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 01 stycznia 2023 r.