Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu informuje, iż żywność w ramach Programu Pomoc Żywnościowa /POPŻ/ będzie wydawana przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii  św. Michała w Koniecpolu.

1W dniu  09.06.2021r. /środa/ w godz. od 09:00 – 16:30 dla odbiorców z Parafii Oblasy  i godz. 10:30-16:30 dla odbiorców z Parafii św. Michała.

2. W dniu 10.06.2021 r. /czwartek/ w godz. od 09:00-16:30 dla odbiorców z Parafii św. Trójcy i 10:30-16:30 z Parafii Łysiny.

Przy odbiorze produktów prosimy zachować rygory sanitarne: zasłonięte – usta i nos oraz odległość 1,5 mb od sąsiedniej osoby. Podział na godziny – umowny, aby nie wszyscy
przychodzili o g.09:00 i tworzyli zbędne kolejki.

3 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa

Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu informuje, iż żywność w ramach Programu Pomoc Żywnościowa /POPŻ/ będzie wydawana przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii  św. Michała w Koniecpolu.

1. W dniu 25.05.2021r. /wtorek/ w godz. od 09:00 – 16:30 dla odbiorców z Parafii Oblasy  i godz. 10:30-16:30 dla odbiorców z Parafii św. Michała.

2. W dniu 26.05.2021 r. /środa/ w godz. od 09:00-16:30 dla odbiorców z Parafii św. Trójcy i 10:30-16:30 z Parafii Łysiny.

Przy odbiorze produktów prosimy zachować rygory sanitarne: zasłonięte – usta i nos oraz odległość 1,5 mb od sąsiedniej osoby. Podział na godziny – umowny, aby nie wszyscy
przychodzili o g.09:00 i tworzyli zbędne kolejki.

14 maja 2021
Czytaj więcej o: Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa

Życzenia świąteczne

Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa

        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu informuje, iż żywność w ramach Programu Pomoc Żywnościowa /POPŻ/ będzie wydawana przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii  św. Michała w Koniecpolu.

1. W dniu 10.03.2021r. /środa/ w godz. od 09:00 – 16:30 dla odbiorców z Parafii Oblasy  i godz. 10:30-16:30 dla odbiorców z Parafii św. Michała.

2. W dniu 11.03.2021 r. /czwartek/ w godz. od 09:00-16:30 dla odbiorców z Parafii św. Trójcy i 10:30-16:30 z Parafii Łysiny.

Przy odbiorze produktów prosimy zachować rygory sanitarne: zasłonięte – usta i nos oraz odległość 1,5 mb od sąsiedniej osoby. Podział na godziny – umowny, aby nie wszyscy
przychodzili o g.09:00 i tworzyli zbędne kolejki.

9 marca 2021
Czytaj więcej o: Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa

Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pmocy Społecznej w Koniecpolu informuje, że Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Michała będzie wydawał produkty żywnościowe w ramach Programu Pomoc Żywnościowa /POPŻ/ w dniu 22.02.2021r. /poniedziałek/ w godz. od 0900–1630 dla odbiorców z parafii św. Michała i par.Oblasy oraz 23.02.2021r. /wtorek/w godz: 0900-1630 dla odbiorców z parafii Św. Trójcy i par. Łysiny.

Po odbiór winni zgłosić się ci, którzy wzięli skierowania z MOPS w Koniecpolu i złożyli je w kancelarii Parafii św. Michała Archanioła w Koniecpolu.

Przy odbiorze produktów prosimy o zachowanie rygorów sanitarnych: zasłonięte nos i usta oraz odległość 1.5 mb od sąsiednej osoby.

18 lutego 2021
Czytaj więcej o: Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa

Nowy okres świadczeniowy Programu 500 +

Od 2021 roku okres świadczeniowy programu Rodzina 500 + będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku. Aby więc otrzymać świadczenie 500+  po 31 maja 2021 roku, trzeba złożyć wniosek.

Wniosek można złożyć:
- od 1 lutego 2021 roku przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS,
- od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

26 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Nowy okres świadczeniowy Programu 500 +

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2021 r

W dniu 12 listopada 2020 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2020 r. poz. 1031) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 04 listopada 2020 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021. Od 1 stycznia 2021 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 1971,00 zł miesięcznie.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 04 listopada 2020 r.

4 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2021 r

Życzenia świąteczne

Ogłoszenie w sprawie wydawania skierowania Program Pomoc Żywnośiowa POPŻ

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w.  Św. Michała w Koniecpolu przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koniecpolu włączył się w dystrybucje produktów spożywczych w ramach EFPNP- Podprogram 2020.
Z programu tego mogą skorzystać osoby dla których dochód na osobę nie przekroczył:  
rodzina jednoosobowa: 1542.20 zł.     
rodzina wieloosobowa: 1161,60 zł  na  osobę.
W tym celu do dnia 31.12.2020 r.  winni w kancelarii par. św. Michała złożyć skierowanie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu. /Formularz z podpisem i pieczęcią MGOPS wkładamy do skrzynki pocztowej przy plebanii parafii św. Michała w Koniecpolu./ Ośrodek wydaje  takie skierowanie   po przedstawieniu następujących   dokumentów.  
1.Odcinek renty z listopada lub zaświadczenie z  zakładu pracy o wynagrodzeniu za ostatni miesiąc.      
2. Nakaz płatniczy za 2020 rok- jeśli takie dana osoba prowadzi.

Ośrodek wydaje takie zaświadczenie: poniedziałek-piątek: w godzinach: 0900 -1300

10 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie wydawania skierowania Program Pomoc Żywnośiowa POPŻ

W dalszym ciągu trwa nabór uczestników do projektu pn."Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w gminie Koniecpol"

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu w dalszym ciągu prowadzi nabór uczestników do projektu pn. „Aktywni - Samodzielni – Kreatywni w gminie Koniecpol”, współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania : 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno -zawodowego społeczności lokalnych -RIT.

Wartość projektu: 310 575,00 zł
Wartość dofinansowania projektu: 295 046,25 zł
Wartość dofinansowania z EFS: 263 988,75 zł

16 listopada 2020
Czytaj więcej o: W dalszym ciągu trwa nabór uczestników do projektu pn."Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w gminie Koniecpol"