Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 01.11.2019 r.

Począwszy od 1 listopada 2019 r. następuje zmiana kwoty wypłacanego zasiłku pielęgnacyjnego. Dotychczas zasiłek pielęgnacyjny wynosił 184,42 zł, teraz wzrośnie do 215,84 zł (wzrost zasiłku pielęgnacyjnego o 31,42 zł). Jego zmiana nastąpi „automatycznie”, bez konieczności składania jakiegokolwiek dodatkowego wniosku.

Świadczenie przyznaje się na wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i może być przyznawane w ciągu całego roku.

30 października 2019
Czytaj więcej o: Zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 01.11.2019 r.

Nabór uczestników do projektu pn."Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w gminie Koniecpol".

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Aktywni - Samodzielni – Kreatywni w gminie Koniecpol”, współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania : 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno -zawodowego społeczności lokalnych -RIT.

7 października 2019
Czytaj więcej o: Nabór uczestników do projektu pn."Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w gminie Koniecpol".

Nabór uczestników do projektu pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol”Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol”, współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych -RIT.

1 października 2019
Czytaj więcej o: Nabór uczestników do projektu pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol”

Dożywianie w szkole


Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł miesięcznie,co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie złożyć wniosek o pomoc.  Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);

  • nakaz płatniczy za 2019 r. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego;

  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

     

    WNIOSKI PRZYJMUJEMY DO 13.09.2019 r. w pok. 35 II piętro

10 września 2019
Czytaj więcej o: Dożywianie w szkole

Informacja o programie operacyjnym Pomocy Żywnościowej 2014-2020 w Podprogramie 2019

Bank Żywności w Częstochowie z przykrością informuje, że rozpoczęcie Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 w Podprogramie 2019 opóźni się o kilka miesięcy.

Zaistniała sytuacja nie jest winną Banku Żywności w Częstochowie.

Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Dostawy produktów do naszego magazynu mogą rozpocząć się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r.

W związku z czym żywność do odbiorcy końcowego (beneficjenta) może trafić dopiero w I półroczu 2020 r.

 
10 września 2019
Czytaj więcej o: Informacja o programie operacyjnym Pomocy Żywnościowej 2014-2020 w Podprogramie 2019

Dożywianie dla dzieci na rok szkolny 2019/2020

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu informuje, że od 19 sierpnia 2019 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci na rok szkolny 2019/2020 w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. W sytuacji, kiedy wniosek zostanie złożony w sierpniu 2019 r. , należy do niego załączyć zaświadczenia za miesiąc lipiec 2019 r.

Wnioski przyjmowane są w pok. 35 (II piętro).

 

 

6 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Dożywianie dla dzieci na rok szkolny 2019/2020

Jak wypełnić papierowy wniosek o 500+? Podpowiadamy!

Od 1 sierpnia można złożyć papierowy wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina500+. Chcąc szybciej otrzymać pieniądze, należy bezbłędnie wypełnić wniosek.


Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Poniżej przykład jak prawidłowo wypełnić wniosek:
Przykład wypełnionego wniosku o 500 +

6 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Jak wypełnić papierowy wniosek o 500+? Podpowiadamy!

Składanie wniosków od 1 sierpnia w wersji papierowej

Przypominamy, że od 1 sierpnia 2019  r. wnioski o przyznanie świadczenia wychowawcze (500 +), Dobry Start (300 +), świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane w wersji papierowej. Nadal można składać wnioski drogą elektroniczną.
Złożenie wniosku od dnia 1 lipca do dnia 30 września gwarantuje przyznanie świadczenia wychowawczego i jego wypłatę w odpowiednim terminie z wyrównaniem. Złożenie wniosku już w październiku nie będzie gwarantowało wyrównania.

31 lipca 2019
Czytaj więcej o: Składanie wniosków od 1 sierpnia w wersji papierowej

Ogłoszenie POPŻ 2019

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) 2014-2020
WSPÓŁPFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM W PODPROGRAMIE 2019

Załączniki:

1. Wytyczne POPŻ 2019

2. Wniosek Weryfikacyjny OPL-ver. rozszerzona dla nowych OPL

3. Wniosek Weryfikacyjny OPL-ver. skrócona

4. Ogłoszenie o naborze

31 lipca 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie POPŻ 2019

500 + krok po kroku

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko niezależnie od dochodu. Od 1 lipca wnioski o świadczenie można składać przez internet, a od 1 sierpnia także papierowo w urzędzie.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+ przysługuje rodzicom  do ukończenia  przez dziecko 18. roku życia. Od 1 lipca wchodzą w życie ważne zmiany – świadczenie będzie przysługiwać wszystkim dzieciom niezależnie od dochodu rodziny. Program obejmie 6,8 mln dzieci.

4 lipca 2019
Czytaj więcej o: 500 + krok po kroku