Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

500 + krok po kroku

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko niezależnie od dochodu. Od 1 lipca wnioski o świadczenie można składać przez internet, a od 1 sierpnia także papierowo w urzędzie.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+ przysługuje rodzicom  do ukończenia  przez dziecko 18. roku życia. Od 1 lipca wchodzą w życie ważne zmiany – świadczenie będzie przysługiwać wszystkim dzieciom niezależnie od dochodu rodziny. Program obejmie 6,8 mln dzieci.

4 lipca 2019
Czytaj więcej o: 500 + krok po kroku

Dobry Start dla ucznia

Od 1 lipca Program Rodzinna 500+ na każde dziecko

Nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Okres zasiłkowy 2019/2020

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z programu „Dobry start” na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 roku.

Od 1 lipca 2019 roku wnioski można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Emp@tia - empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

18 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Rodzina '500+" na nowych zasadach

500 +

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w Ośrodku Pomocy Społecznej II piętro pok. 41 lub listownie pocztą).

10 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Rodzina '500+" na nowych zasadach

Zmiany w ustawie o świadczeniach wychowawczych

W dniu 17.05.2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.924). Wskazana ustawa wprowadza kluczowe zmiany do w/w ustawy m.in. zniesienie kryterium dochodowego. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze od 01.07.2019r. będzie przysługiwało na pierwsze dziecko bez względu na dochody.

 Źródło: 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/924/1

21 maja 2019
Czytaj więcej o: Zmiany w ustawie o świadczeniach wychowawczych

Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020

senior +

Program Wieloletni Senior +

Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020

Od roku 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (wcześnie Program „Senior-WIGOR”).

Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

6 marca 2019
Czytaj więcej o: Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020

Informacja dotycząca koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

W związku z zadaniem dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem”, prowadzonym od roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim udostępniamy osobom zainteresowanym numerów telefonów do Oddziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Katowicach w celu bardziej zorganizowanego i skutecznego sposobu kontaktu w sprawach dotyczących koordynacji ww. świadczeń.

Obsługa klientów:

Kontakt osobisty w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwa w pokoju 4.06, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice w dniach:

- Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach od 8:30 do 14:30;

Obsługa telefoniczna odbywa się w dniach:

- Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach od 8:00 do 10:00

pod numerami telefonów:

32 606 3351, 32 606 3352,

32 606 3354, 32 606 3355,

32 606 3357, 32 606 3358,

32 606 3359, 32 606 3361,

32 606 3362, 32 606 3363.

Adres do korespondencji: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.

Adresy e-mail do kontaktu:

29 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Ważne zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

 

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

15 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Ważne zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Życzenia świąteczne z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

Zdrowych, pogodnych i pełnych radości

świąt Bożego Narodzenia,

a także wielu wspaniałych chwil

spędzonych w gronie najbliższych.

 

życzą

Kierownik i Pracownicy

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu.

 

21 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Życzenia świąteczne z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia