Start
LogowanieW związku z realizacją przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu projektu pn. „Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych - RIT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszam do przedstawienia oferty cenowej na organizacja pikniku integracyjnego.

Pełna treść zapytania ofertowego
(dokument PDF)

Zmieniony (czwartek, 14 czerwca 2018 08:32)

 
5 marca 2014 roku rozpoczęła się szósta edycja projektu "Aktywność drogą do sukcesu"  realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.1. Po zakończonej rekrutacji utworzono listę właściwą uczestników i uczestniczek projektu oraz listę rezerwową.

Celem głównym tegorocznej edycji projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej u klientów i klientek MGOPS. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej na lata 2014 - 2015 wśród uczestników i uczestniczek projektu 20% muszą stanowić osoby młode w przedziale wiekowym 15 - 30 lat.

Projekt trwać będzie do 28 lutego 2015 roku i docelowo weźmie w nim udział 28 osób: 22 kobiety i 6 mężczyzn. W ramach projektu zaplanowano dla jego uczestników i uczestniczek blok warsztatów z zakresu kompetencji interpersonalnych i konsultacje indywidualne z psychologiem oraz warsztaty i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy. Planuje się również zajęcia z rękodzieła. Następnie organizowane będą kursy zawodowe dla uczestników i uczestniczek projektu w oparciu o ich indywidualne predyspozycje zawodowe oraz zgodnie z wynikami diagnozy lokalnego rynku pracy. Ponadto w tym roku po raz pierwszy istnieje możliwość zorganizowania stażu lub praktyk zawodowych w ramach projektu dla części uczestników.

Projekt jest realizowany zgodnie z Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz pod hasłem POKL:  "Człowiek - najlepsza inwestycja".
 

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej od dnia 12 marca b.r realizuje projekt systemowy

"Aktywno drog do sukcesu"


Projekt jest wspfinansowany przez Uni Europejsk

W ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, Program Operacyjny Kapita Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.1

Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznejGrupa osb biorcych udzia w projekcie to 21 osb 19 kobiet i 2 mczyzn z terenu naszej gminy w tym 2 osoby niepenosprawne. Uczestnicy projektu objci s kontraktami socjalnymi, co przyczyni si do osignicia zaoonego efektu realizacji Priorytetu VII POKL.

Do chwili obecnej w ramach realizacji projektu uczestnikom zaoferowano nastpujce formy wsparcia:

Indywidualne konsultacje i grupowe warsztaty z doradc zawodowym jako narzdzie podnoszce poziom aktywnoci zawodowej oraz umiejtno poruszania si na rynku pracy.
Prowadzone s indywidualne konsultacje i grupowe warsztaty z psychologiem.
Przez cay okres realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki s objci opiek psychologa.
Odbyy si rwnie warsztaty z rkodziea artystycznego z zakresu (decupe) pogbiajce wiar we wasne siy wytwrcze. Efekty warsztatw w formie ozdobionych wasnorcznie wazonw , desek uczestnicy zabrali na pamitk do domu.
W ramach aktywizacji spoecznej uczestnicy brali udzia w warsztatach z prawnikiem w zakresie prawa pracy i przeciwdziaania przemocy w rodzinie, majce na celu udzielenie informacji o obowizkach i uprawnieniach pracownika, suce przygotowaniu do powrotu na rynek pracy oraz jeli zachodzia potrzeba mona byo skorzysta z konsultacji indywidualnych w w/w zakresie.

Obecnie trwa wybr kursw i szkole zawodowych dla biorcych udzia w projekcie.
Planowane s m. in takie kursy jak: opiekun osb starszych i niepenosprawnych, kurs kroju io szycia, stylizacji paznokci, fotograficzny, fryzjerski i inne.

Wszelkie dziaania realizowane s zgodnie z Zasad rwnoci szans kobiet i mczyzn, kady rodzaj wsparcia i jego wymiar dla kadego jest planowany w oparciu o analiz sytuacji i rnicych si potrzeb kobiet i mczyzn.

Zakoczenie projektu planowane jest na grudzie 2013r.
Projekt bdzie kontynuowany rwnie w roku 2014. M-GOPS wszystkich chtnych do udziau zaprasza do zgaszania si bezporednio do pracownikw socjalnych w OPS Koniecpol.

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu już po raz szósty realizuje projekt systemowy pod nazwą: "Aktywność drogą do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeżeli jesteś: osobą w wieku aktywności zawodowej, osobą bezrobotną, mieszkańcem naszej Gminy, korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej MGOPS w Koniecpolu zgłoś się do nas.

 
Osoby zainteresowane udziałem w w/w projekcie proszone są o zgłoszenie się do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6a, pokoju numer 41 w godzinach od 7:30 do 15:30
w terminie do 10 lutego 2014 roku.

 

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Koniecpolu w ramach realizacji projektu: "Aktywno drog do sukcesu" ogasza nabr i zaprasza do skadania ofert.

Poszukujemy doradcy zawodowego do przeprowadzenia warsztatw grupowych oraz konsultacji indywidualnych dla 21 uczestnikw i uczestniczek projektu:

  • okoo 36 godzin warsztatw grupowych
  • okoo 60 godzin na grup indywidualnych konsultacji

Oferta powinna zawiera:

  1. Cen brutto za 1 godzine warsztatw
  1. Cen brutto za 1 godzine konsultacji indywidualnej

Oferty prosz przesya na adres:

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Koniecpolu
ul. Chrzstowska 6A
42 - 230 Koniecpol

z dopiskiem "Nabr na doradc zawodowego w ramach projektu Aktywno drog do sukcesu". Ofert zoy mona rwnie osobicie u zamawiajcego pok. 42 oraz poczt elektroniczn na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ofert zoy naley do dnia 13 maja 2013 r. godz. 14:30.

Dodatkowe informacje mona uzyska pod numerem telefonu: 507-191-557