Start

5 marca 2014 roku rozpocza si szsta edycja projektu "Aktywno drog do sukcesu" realizowanego przez Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Koniecpolu. Projekt jest wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytetu VII, Poddziaania 7.1.1. Po zakoczonej rekrutacji utworzono list waciw uczestnikw i uczestniczek projektu oraz list rezerwow.

Celem gwnym tegorocznej edycji projektu jest wzrost aktywnoci spoeczno-zawodowej u klientw i klientek MGOPS. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Poredniczcej na lata 2014 - 2015 wrd uczestnikw i uczestniczek projektu 20% musz stanowi osoby mode w przedziale wiekowym 15 - 30 lat.

Projekt trwa bdzie do 28 lutego 2015 roku i docelowo wemie w nim udzia 28 osb: 22 kobiety i 6 mczyzn. W ramach projektu zaplanowano dla jego uczestnikw i uczestniczek blok warsztatw z zakresu kompetencji interpersonalnych i konsultacje indywidualne z psychologiem oraz warsztaty i konsultacje indywidualne z doradc zawodowym z zakresu umiejtnoci poruszania si po rynku pracy. Planuje si rwnie zajcia z rkodziea. Nastpnie organizowane bd kursy zawodowe dla uczestnikw i uczestniczek projektu w oparciu o ich indywidualne predyspozycje zawodowe oraz zgodnie z wynikami diagnozy lokalnego rynku pracy. Ponadto w tym roku po raz pierwszy istnieje moliwo zorganizowania stau lub praktyk zawodowych w ramach projektu dla czci uczestnikw.

Projekt jest realizowany zgodnie z Zasad rwnoci szans kobiet i mczyzn oraz pod hasem POKL: "Czowiek - najlepsza inwestycja".
 

Kapita Ludzki Europejski Fundusz Spjnoci

 

 

Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Koniecpolu ju po raz szsty realizuje projekt systemowy pod nazw: "Aktywno drog do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (Priorytet VII, Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej). Projekt jest wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Jeeli jeste: osob w wieku aktywnoci zawodowej, osob bezrobotn, mieszkacem naszej Gminy, korzystasz ze wiadcze pomocy spoecznej MGOPS w Koniecpolu zgo si do nas.


Osoby zainteresowane udziaem w w/w projekcie proszone s o zgoszenie si do Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Koniecpolu
ul. Chrzstowska 6a, pokoju numer 41 w godzinach od 7:30 do 15:30
w terminie do 10 lutego 2014 roku.
 

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Koniecpolu w ramach realizacji projektu: "Aktywno drog do sukcesu" ogasza nabr i zaprasza do skadania ofert.

Poszukujemy doradcy zawodowego do przeprowadzenia warsztatw grupowych oraz konsultacji indywidualnych dla 21 uczestnikw i uczestniczek projektu:

  • okoo 36 godzin warsztatw grupowych
  • okoo 60 godzin na grup indywidualnych konsultacji

Oferta powinna zawiera:

  1. Cen brutto za 1 godzine warsztatw
  1. Cen brutto za 1 godzine konsultacji indywidualnej

Oferty prosz przesya na adres:

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Koniecpolu
ul. Chrzstowska 6A
42 - 230 Koniecpol

z dopiskiem "Nabr na doradc zawodowego w ramach projektu Aktywno drog do sukcesu". Ofert zoy mona rwnie osobicie u zamawiajcego pok. 42 oraz poczt elektroniczn na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ofert zoy naley do dnia 13 maja 2013 r. godz. 14:30.

Dodatkowe informacje mona uzyska pod numerem telefonu: 507-191-557

 

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej od dnia 12 marca b.r realizuje projekt systemowy

"Aktywno drog do sukcesu"


Projekt jest wspfinansowany przez Uni Europejsk

W ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, Program Operacyjny Kapita Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.1

Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznejGrupa osb biorcych udzia w projekcie to 21 osb 19 kobiet i 2 mczyzn z terenu naszej gminy w tym 2 osoby niepenosprawne. Uczestnicy projektu objci s kontraktami socjalnymi, co przyczyni si do osignicia zaoonego efektu realizacji Priorytetu VII POKL.

Do chwili obecnej w ramach realizacji projektu uczestnikom zaoferowano nastpujce formy wsparcia:

Indywidualne konsultacje i grupowe warsztaty z doradc zawodowym jako narzdzie podnoszce poziom aktywnoci zawodowej oraz umiejtno poruszania si na rynku pracy.
Prowadzone s indywidualne konsultacje i grupowe warsztaty z psychologiem.
Przez cay okres realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki s objci opiek psychologa.
Odbyy si rwnie warsztaty z rkodziea artystycznego z zakresu (decupe) pogbiajce wiar we wasne siy wytwrcze. Efekty warsztatw w formie ozdobionych wasnorcznie wazonw , desek uczestnicy zabrali na pamitk do domu.
W ramach aktywizacji spoecznej uczestnicy brali udzia w warsztatach z prawnikiem w zakresie prawa pracy i przeciwdziaania przemocy w rodzinie, majce na celu udzielenie informacji o obowizkach i uprawnieniach pracownika, suce przygotowaniu do powrotu na rynek pracy oraz jeli zachodzia potrzeba mona byo skorzysta z konsultacji indywidualnych w w/w zakresie.

Obecnie trwa wybr kursw i szkole zawodowych dla biorcych udzia w projekcie.
Planowane s m. in takie kursy jak: opiekun osb starszych i niepenosprawnych, kurs kroju io szycia, stylizacji paznokci, fotograficzny, fryzjerski i inne.

Wszelkie dziaania realizowane s zgodnie z Zasad rwnoci szans kobiet i mczyzn, kady rodzaj wsparcia i jego wymiar dla kadego jest planowany w oparciu o analiz sytuacji i rnicych si potrzeb kobiet i mczyzn.

Zakoczenie projektu planowane jest na grudzie 2013r.
Projekt bdzie kontynuowany rwnie w roku 2014. M-GOPS wszystkich chtnych do udziau zaprasza do zgaszania si bezporednio do pracownikw socjalnych w OPS Koniecpol.

 

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Koniecpolu w ramach realizacji projektu: "Aktywno drog do sukcesu" ogasza nabr i zaprasza do skadania ofert.

Poszukujemy psychologa do przeprowadzenia warsztatw umiejtnoci psychospoecznych dla 21 uczestnikw i uczestniczek projektu:

  • okoo 52 godzin dydaktycznych - po 26 godzin dla kadej grupy warsztatw grupowych umiejtnoci psychospoecznych
  • okoo 58 godzin dydaktycznych na grup indywidualnych konsultacji

Oferta powinna zawiera:

  1. CV kandydata
  2. Cen brutto za 1 godzin warsztatw
  3. Cen brutto za 1 godzin konsultacji indywidualnej

Umowa cywilnoprawna zawarta bdzie na okres realizacji projektu (od marca do grudnia 2013 r.). Zajcia warsztatowe i konsultacje powinny by rozplanowane tak, aby odbyway si przez cay okres realizacji projektu, tzn. nie ma moliwoci przeprowadzenia zaj w formie obszernych blokw tematycznych. Ma to na celu zapewnienie uczestnikom i uczestniczkom opieki psychologa przez cay okres realizacji projektu, dlatego te od wykonawcy wymagamy elastycznoci i dyspozycyjnoci. Zajcia odbywa si mog od poniedziaku do pitku w godzinach pracy MGOPS.

W cen powinny by wliczone wszelkie koszty ponoszone przez zleceniobiorc, np. wasny koszt dojazdu, w tym rwnie catering (kawa, herbata, napoje, ciastka) dla uczestnikw
i uczestniczek warsztatw.

Oferty prosimy przesya na adres:

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Koniecpolu

ul. Chrzstowska 6A

42 - 230 Koniecpol

z dopiskiem "Nabr na psychologa w ramach projektu Aktywno drog do sukcesu". Ofert zoy mona rwnie osobicie u zamawiajcego pok. 16 oraz poczt elektroniczn na adres m Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ofert zoy naley do dnia 21 marca 2013 r. godz. 15.00.

Dodatkowe informacje mona uzyska pod numerem telefonu: 507-191-557